Rohana Rahmat
Bagi melengkapkan syarat mata pelajaran MTM 6053, saya telah menjalankan satu kajian kes di tempat saya bertugas iaitu Kolej Negeri Chedang Campus, Seremban, Negeri Sembilan. Tajuk kajian kes tersebut ialah "Penerapan Penggunaan ICT di dalam Kurikulum Diploma Teknologi Senibina - Satu Kajian Kes di Kolej Negeri".

Objektif kajian ini adalah untuk mengumpulkan maklumat mengenai perkaitan di antara ICT dengan kurikulum Diploma Teknologi Senibina di Kolej Negeri dan kekerapannya di dalam P&P.

Kepentingan kajian ini boleh dibahagikan kepada dua iaitu kepada pensyarah senibina dan juga kepada pentadbir kolej.

1. Hasil kajian boleh digunakan oleh pensyarah senibina untuk :

  • Mengenal potensi dan kelemahan pelajar
  • Merancang pengajaran dengan lebih berkesan

2. Hasil kajian juga boleh digunakan oleh pentadbir kolej untuk :

  • Menambahbaik kemudahan ICT di premis kolej
  • Memberi latihan yang bersesuaian kepada tenaga pengajar kolej
Instrumen kajian ialah dua set borang soal selidik yang ditujukan kepada kumpulan pelajar dan kumpulan pensyarah.

Soal selidik kepada pelajar mengandungi 19 item yang cuba mengukur persepsi mereka terhadap penggunaan ICT di dalam proses pembelajaran dan kekerapan penggunaannya.

Soal selidik kepada pensyarah pula mengandungi 14 item yang cuba mengukur kekerapan penggunaan ICT di dalam proses P&P, tahap kemahiran pensyarah, dan persepsi pensyarah terhadap kepentingan ICT untuk mereka dan para pelajar.

Dapatan kajian secara ringkasnya mendapati bahawa :
  • Kekerapan paling tinggi pelajar menggunakan ICT ialah untuk membuat rujukan rekabentuk diikuti dengan mencari bahan pembelajaran, berhubung dengan rakan dan pensyarah, berkongsi maklumat melalui laman web/blog dan mencari maklumat software terkini.
  • Kekerapan paling tinggi pensyarah menggunakan ICT ialah untuk mencari bahan pengajaran, berhubung dengan pelajar, menggunakan ICT semasa mengajar di dalam kelas dan menyebarkan maklumat melalui laman web/blog.
  • Ketiga-tiga pensyarah yang terlibat menyedari kepentingan ICT di dalam kurikulum senibina apabila melihat huraian silibus matapelajaran. Mereka juga beranggapan bahawa ICT sangat berguna kepada pensyarah dan pelajar. Namun, mereka mengatakan bahawa tahap kemahiran ICT mereka adalah di tahap sederhana.
  • Kekerapan paling tinggi pelajar menggunakan kemudahan internet adalah di kedai makan, diikuti rumah/ hostel, cyber cafe dan kawasan kolej.

Perbincangan & Cadangan

Seiring dengan kemajuan teknologi, ICT telah menjadi sesuatu yang mesti dikuasai oleh tenaga pengajar dan pelajar senibina kerana selain dari mendapatkan maklumat atau rujukan melaluinya, penggunaan ICT dapat membantu meningkatkan kualiti hasil kerja.

Dengan menggunakan teknologi ICT, hasil kerja senibina dapat dipertontonkan dalam bentuk yang lebih mudah difahami (3D art).

Namun, tidak semua tenaga pengajar betul-betul mahir di dalam penggunaan ICT. maka, pentadbir perlu peka dengan keperluan latihan yang diperlukan oleh tenaga pengajar seiring dengan kemajuan teknologi.

Kemudahan penggunaan ICT di dalam kawasan kolej juga perlu dipertingkatkan bagi kemudahan pelajar dan semua tenaga pengajar serta kakitangan lain.

Rohana Rahmat
Salam...

Memang tidak dapat dinafikan penggunaan laman web sosial seperti facebook, twitter, hi-5, dan lain-lain semakin meluas di seluruh dunia termasuk juga Malaysia. Laman web sosial digunakan ramai untuk pelbagai tujuan seperti berhubung dengan rakan, mencari kawan lama, mencari kawan baru, memasarkan barangan, melebarkan rangkaian kenalan dan lain-lain lagi.
Tidak hairanlah juka ditanya, pasti ramai baik yang bergelar pelajar, pekerja serta suri rumah mengakui 'melekat' di komputer malayari laman web berkaitan saban hari. Lebih parah lagi jika mereka ketagih permainan komputer secara online di laman tersebut.
Dipetik daripada akhbar Berita Minggu (Ahad, 19 September 2010):

Pakar otak terkemuka Britain, Susan Greenfield yang juga merupakan pensyarah Universiti Oxford menyatakan bahawa ketagihan internet boleh merubah otak dengan menjejaskan tumpuan dan mengurangkan aspek kepantasan reaksi dan empati. Individu boleh menjadi seorang yang dingin, tidak peka atau sensitif terhadap orang lain kerana fungsi otak mereka sudah berubah kerana terlalu asyik dengan komputer.


Penggunaan laman web sosial juga mengurangkan interaksi secara bersemuka dan mengurangkan kemahiran sosial. Mungkinkah ini juga penyebab ramai graduan Malaysia sukar mendapat pekerjaan kerana salah satu faktor yang dikenalpasti oleh Kementerian Sumber Manusia ialah kurangnya kemahiran sosial dalam kalangan graduan di Malaysia. Terdapat juga pernyataan yang mengatakan laman web sosial boleh menyebabkan institusi kekeluargaan runtuh disebabkan semua ahli keluarga lebih suka berkomunikasi dengan rakan di alam maya berbanding keluarga sendiri.
Namun, di sebalik pelbagai kelemahan laman web sosial tersebut, ia juga banyak memberikan kelebihan kepada penggunanya. Contohnya, terdapat individu yang mengaut keuntungan berpuluh-ribu dengan berniaga melalui laman tersebut. Tanpa perlu membayar sewa kedai, mempunyai lesen perniagaan dan lain-lain bil, mereka boleh memasarkan barangan dengan meluas.
Laman web sosial juga boleh digunakan oleh pendidik untuk berhubung dengan pendidik di tempat lain untuk bertukar-tukar pandangan dan boleh juga digunakan bersama pelajar mereka bagi menyampaikan maklumat dan bahan pengajaran berguna.
Satu lagi cara baru penggunaan laman web sosial seperti facebook ialah boleh digunakan oleh penyelidik untuk mengumpul data kajian melalui temuramah secara maya. Walaupun cara berkenaan belum dikatakan sah untuk membuat kajian, ia adalah satu cara alternatif yang boleh difikirkan.
Setiap benda di dunia ini pasti mempunyai kelebihan dan kelemahan. Maka, penggunaan laman web sosial ini boleh menjadi sesuatu yang positif mahupun sebaliknya bergantung kepada si pengguna. Gunakanlah kemajuan ICT ini dengan cara yang betul agar kita menjadi manusia yang bijaksana.

Rohana Rahmat
Kanak-kanak dan permainan tidak dapat dipisahkan bagaikan aur dengan tebing. Walau sebijak manapun kanak-kanak tersebut, hakikatnya mereka tetap kanak-kanak yang suka bermain dan mudah tertarik dengan benda-benda baru. Tidak dapat dinafikan bahawa kanak-kanak sekarang banyak menghabiskan masa bermain di dalam berbanding di luar rumah. Banyak faktor yang menyebabkan ini terjadi termasuklah soal keselamatan, tiada tempat permainan, tiada kawan terdekat mahupun kebimbangan ibubapa untuk membenarkan mereka bermain di luar rumah berikutan jenayah yang semakin meningkat.

Oleh kerana itu, kanak-kanak sekarang (juga digelar Millennial, (Carlson, 2005)) banyak menghabiskan masa dengan menonton televisyen, bermain 'in door games' dan mengulangkaji pelajaran. Bagi ibubapa yang berpendidikan, seakan menjadi 'trend' semasa untuk menghantar anak menghadiri tuisyen disebabkan oleh persaingan yang sengit di antara pelajar bermula sekolah rendah lagi. Jika tidak menghantar anak ke pusat tuisyen, pastinya mereka mahukan anak mereka belajar di rumah supaya tidak ketinggalan di dalam kelas.

Mengarahkan anak untuk belajar pada hari cuti bukanlah sesuatu yang mudah kerana suasana di rumah tidak sama dengan di sekolah. Bagi kanak-kanak yang bermotivasi intrinsik, pastinya tidak menjadi masalah, tetapi kebanyakan kanak-kanak lebih gemar bermain dari belajar. Maka, selain daripada latihan di dalam buku, ibu bapa juga boleh memberikan mereka latihan secara interaktif dengan menggunakan laman pendidikan secara online. Walaupun laman pendidikan dalam Bahasa Malaysia amatlah sedikit terutamanya tanpa bayaran, ibu bapa boleh menggunakan laman pendidikan Bahasa Inggeris yang mana kandungannya hampir sama dengan sukatan pelajaran di Malaysia.

Selain itu, terdapat juga laman pendidikan yang boleh digunakan untuk kanak-kanak pra sekolah dan ke bawah yang sangat menarik dan membantu tumesaran otak dengan baik.
Antara laman web tersebut ialah:
- http://www.e-learningforkids.org/
-
http://www.macgamesandmore.com/elearninggames.html
-
http://www.kbears.com/
-
http://www.ixl.com/
-
http://www.playkidsgames.com/

Berikut adalah contoh menu utama bagi laman pendidikan berkenaan. Pelajar boleh memilih tahap dan subjek yang disukai.

Imej di bawah pula ialah antara aktiviti pembelajaran yang terkandung di dalamnya. Berdasarkan pemerhatian saya, kanak-kanak sangat teruja dengan pembelajaran e-learning ini. Imej yang bergerak dan berwarna-warni menarik perhatian dan minat mereka untuk belajar.Banyak lagi yang boleh diterokai oleh ibubapa bagi menjadikan proses pembelajaran digemari oleh anak-anak dan berkesan meningkatkan prestasi. Walaubagaimanapun, pemantauan perlu dilakukan bagi mengelakkan mereka melayari laman web yang tidak sepatutnya. Kanak-kanak juga tidak patut 'dikurung' di dalam rumah sahaja dan perlu dibenarkan untuk bermain di luar rumah pada masa tertentu untuk menjadikan mereka cergas dan cerdas.
Rohana Rahmat
Penggunaan eBook di Terengganu, Pembekalan Interaktif CD oleh Pusat Pembangunan Kurikulum dan lain-lain lagi adalah satu usaha kerajaan yang 'cantik' untuk menerapkan penggunaan ICT dalam kalangan guru dan pelajar dan seterusnya diharapkan dapat meningkatkan prestasi pencapaian pelajar.

Namun, berdasarkan kajian, pemerhatian dan temubual bersama guru yang dijalankan, didapati bahawa pelaksanaan dan penggunaannya tidak seperti yang diharapkan. Bak kata pepatah "indah khabar dari rupa".

Pembekalan eBook kepada pelajar di Terengganu diharapkan dapat meningkatkan minat belajar dalam kalangan pelajar dan dapat meringankan beg pelajar. Tetapi hakikatnya, tidak ramai guru yang bersedia dengan teknologi tersebut dan hanya menggunakannya sekali sekala. Akhirnya, eBook hanya alat bantuan permainan pelajar dan bukannya alat bantuan pembelajaran.

PPK juga ada membekalkan CD pembelajaran bagi sesetengah mata pelajaran, namun berdasarkan temubual bersama beberapa guru, CD tersebut jarang sekali dibuka dan digunakan bersama pelajar sedangkan kos pembinaannya menelan belanja yang mahal. Sebaliknya terdapat juga guru yang hanya menayangkan CD di dalam kelas tanpa mengulas secara terperinci isi kandungan pelajaran tersebut. Penggunaan CD tersebut adalah tidak tepat dan peranan guru sebagai fasilitator telah disalahertikan.

Secara keseluruhan, isu di atas adalah berkaitan dengan 'guru'. Guru sebagai pemimpin kurikulum sewajarnya mengatur segala aktiviti P&P dengan berkesan, menggunakan segala kemudahan yang diberikan dengan baik, dan menilai keberkesanan aktiviti P&P yang dijalankan. Maka, guru perlu menjadi proaktif dan bersedia untuk berubah selari dengan perkembangan teknologi semasa. Guru yang berani berubah akan lebih senang mendekati pelajar dan membawa pelajar ke arah kejayaan. Namun, berapa ramaikah guru yang sedar hakikat ini dan adakah guru di Malaysia bersedia ke arah perubahan tersebut.
Rohana Rahmat
How impressive... Inilah yang boleh dihasilkan jika mahir dengan aplikasi SketchUp
Selalunya terjadi kekeliruan bagaimana untuk 'link'kan di antara CAD dengan SketchUp. Mungkin ini boleh membantu.
Rohana Rahmat
Perkataan e-learning dalam konteks pendidikan di Malaysia kini mula hangat diperkatakan. Sebelum melangkah lebih jauh, cuba kita definisikan apakah makna e-learning tersebut.

Menurut Wahyu dan Yahya (2006),definasi ‘e-learning’ atau electronic learning ini seringkali berubah-ubah selaras dengan kemajuan teknologi dan juga seringkali di salah tafsirkan dalam iklan-iklan promosi pendidikan. Secara umumnya, ‘e-learning’ adalah sebarang pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan rangkaian elektronik (LAN,WAN atau internet) untuk menyampaian isi kandungan, interaksi atau pemudahcaraan. Internet, Intranet, satelit, tape audio/ video, TV interaktif dan CD ROM adalah sebahagian media elektronik yang dimaksudkan di dalam kategori ini. Maka,konsep e-learning ini adalah meluas dan bukannya sekadar pembelajaran atas talian (online) semata.

Menurut Wahyu dan Yahya (2006) juga, perkembangan e-learning di Malaysia adalah baru jika debandingkan dengan negara-negara barat dan negara jiran, Singapura. Agenda IT Kebangsaan (NITA) telah dilancarkan pada Disember 1996 oleh ‘National IT Council (NITC) yang dipengerusikan oleh YAB Tun Dr Mahathir Mohamad, mantan Perdana Menteri Malaysia. NITA memberikan garis panduan bagaimana teknologi maklumat dan komunikasi, ICT dapat digunakan untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju selaraskan dengan Wawasan 2020 (NITC, 2001). Salah satu inisiatif awal NITC adalah untuk mewujudkan Koridor Raya Mltimedia, MSC bagi mencapai NITA. Strategi yang telah dirancangkan oleh NITC ialah ‘e-community, ‘e-public services’, ‘e-learning’, ‘e-economy’, dan ‘e-sovereignty’. Kementerian Pendidikan Malaysia dan sektor swasta seperti MIMOS dan Kumpulan Utusan pula telah dipertanggungjawapkan untuk menjayakan agenda ‘e-learning’ kebangsaan.

Banyak perbincangan yang telah dibuat untuk membuat perbandingan di antara kaedah pembelajaran taradisional dengan e-learning. Kaedah tradisional dikatakan tidak menjadikan suasana pembelajaran aktif berbanding dengan e-learning. Pelajar pada zaman ini yang digelar pelajar 'Net Generation' atau 'Millennial' mahukan profesor mengubah cara pengajaran mereka (Carlson, 2005). Carlson (2005) juga melaporkan bahawa pelajar Millennial adalah bijak tetapi kurang sabar. Mereka mengharapkan keputusan segera dan selalu tertarik dengan alatan elektronik yang canggih. Oleh itu, berdasarkan kepada sikap semulajadi mereka, mungkin boleh dikatakan bahawa kaedah e-learning adalah lebih sesuai untuk generasi baru ini.

Namun, berpegang kepada tiada satu kaedah pengajaran yang sesuai untuk semua orang, saya percaya bahawa e-learning tidak boleh digunakan secara sepenuhnya di Malaysia. Kepelbagaian kaedah akan menarik minat lebih ramai pelajar untuk terus mengikuti kelas tersebut.

Tidak berapa lama dulu juga, Kementerian Sumber Manusia mengeluarkan fakta mengenai faktor-faktor yang menyebabkan siswazah mengganggur di Malysia ini Salah satu sebabnya ialah kurangnya kemahiran sosial dalam kalangan siswazah tersebut. Bolehkah diandaikan bahawa e-learning yang kebiasaannya dibuat secara berseorangan mengurangkan kemahiran interpersonal pelajar?

An Overview of e-Learning (based in Arizona)
Rohana Rahmat
Di sini saya kongsikan beberapa video lagi untuk pembelajaran asas aplikasi SketchUp. Pengetahuan asas ini jika dikuasai akan memudahkan anda untuk membuat apa sahaja bentuk dalam 3D. Kelebihan SketchUp ini ialah ia sangat mudah dipelajari dan sangat mudah juga digunakan.

Setelah melihat kedua-dua video di atas, anda boleh cuba mengaplikasikan pengetahuan asas dengan membuat satu bentu mudah seperrti di bawah. Boleh diperhatikan bahawa terdapat pelbagai cara yang boleh dipilih mengikut kebolehan anda. Selamat Mencuba!!
Rohana Rahmat
Salam Lebaran...

Dalam era pendidikan kini, pembelajaran lebih tertumpu kepada student-centered atau istilah lainnya , learner-centered berbanding kaedah tradisional iaitu penerangan secara kuliah oleh guru. Huraian kepada istilah tersebut akan saya berikan pada post akan datang. Di sini apa yang saya ingin kongsikan ialah perubahan dalam pendidikan yang telah berlaku di dalam bidang yang saya ceburi iaitu Senibina (Architecture).

Apa yang saya pelajari 9 tahun lepas dengan kurikulum terkini secara asasnya memanglah sama, namun dari segi teknologi rekacipta, banyak yang telah dipermudahkan melalui software-software terkini yang banyak membantu menjadikan lukisan persembahan dan lukisan kerja tersebut lebih menarik.

Antara software yang selalu digunakan dalam merekabentuk ialah SketchUp. Ia adalah program 3 dimensi (3D) yang dicipta untuk arkitek, jurutera awam, pembuat filem, pereka permainan, dan kerjaya berkaitan. SketchUp dibina dengan cara penggunaannya lebih mudah daripada program 3D CAD.

SketchUp mula diperkenalkan pada Ogos 2000 sebagai alat rekaan umum untuk 3D
dengan tagline "3D for everyone". Program ini telah memenangi Community
Choice Award pada tahun 2000. Kunci kejayaan awalnya ialah masa yang diperlukan
untuk mempelajari SketchUp adalah lebih singkat berbanding program 3D yang lain.
Pada April 2006, Google telah melancarkan Google SketchUp iaitu versi yang boleh
dimuat turun secara percuma. Versi percuma ini tidaklah sehebat SketchUp Pro,
namun ia mengandungi aplikasi yang membolehkan hubungan dengan Google Earth dan Google 3D Warehouse.

Semua aplikasi ini sangat membantu pelajar di dalam pembelajarannya. Guru akan hanya memberikan tajuk rekabentuk dan penerangan ringkas mengenai penggunaan SketchUp di dalam kelas. Adalah menjadi menjadi tugas pelajar sendiri untuk memahirkan diri di dalam penggunaan software tersebut kerana masa pembelajaran di dalam kelas adalah terhad. Di sinilah pentingnya peranan guru sebagai fasilitator dan pelajar sebagai tenaga penggerak bagi pembelajarannya sendiri. Bagi membantu pelajar memahirkan diri menggunakan SketchUp, terdapat banyak video pembelajaran yang boleh membantu.

Pengenalan dan asas menggunakan SketchUp boleh dipelajari dengan melihat video berikut:
Rohana Rahmat
Aplikasi Google bukanlah satu nama baru bagi mereka yang biasa melayari internet.
Namun, penggunaan Google For Educators adalah baru bagi saya dan semakin mengenalinya, saya dapati banyak lagi yang boleh diterokai dan digunakan sebagai kaedah alternatif untuk P&P.
Antara aplikasi yang boleh digunakan ialah:
SEARCH
COMMUNICATE, SHOW & SHARE
NEWLY FEATURED

Setakat ini aplikasi blogger, calendar, docs, groups, sketchup, dan booksearch telah diterokai, namun masih banyak yang belum dipelajari. Benarlah kata orang bahawa "semakin banyak berjalan, semakin luas pemandangan" dan "semakin tinggi belajar, semakin banyak yang tidak tahu".
Rohana Rahmat
Salam RAMADHAN...
Sedikit selingan di bulan yang mulia ini.
Andai anda merasa bosan menghadap komputer sepanjang hari untuk membuat kerja, atau terasa hendak mengaji tetapi tiada Al Quran di sisi, apakata cuba online Al-Quran ini.

Dikirim oleh sahabat kepada sahabat saya, ia membuatkan saya sedar bahawa penggunaan ICT sangat meluas... termasuklah untuk berdakwah dan menyebarkan peringatan untuk kita sentiasa beribadah.
Semoga amalan kita diberkati... Amin