Rohana Rahmat
How impressive... Inilah yang boleh dihasilkan jika mahir dengan aplikasi SketchUp
Selalunya terjadi kekeliruan bagaimana untuk 'link'kan di antara CAD dengan SketchUp. Mungkin ini boleh membantu.
edit post
Reactions: 
0 Responses

Post a Comment